Stolthetsparaden logo med teksten Stolt, sterk og synlig
 • Helge Olav H. Ramstad
  Assistanse er løsningen! - BPA er likestilling
 • Ragnar Holst
  Assistanse er løsningen! - Assistanse gir frihet
 • Per Kristian Thorsrud
  Assistanse er løsningen! - BPA er likestilling
 • Ann Kristin Ed Holst
  Assistanse er løsningen! - Lik BPA i hele landet
 • Anette Ed Holst
  Riv institusjonene! - Vi har rett til å bo der vi vil
 • Vibeke Marøy Melstrøm
  Riv institusjonene! - Institusjoner er diskriminering
 • Tore Dale
  Assistanse er løsningen! - Assistanse gir frihet
 • Marianne Knudsen
  Riv institusjonene! - Institusjoner er diskriminering
 • Karianne Antonsen
  Assistanse er løsningen! - Assistanse gir frihet
 • Malin Langøy Aarbø
  Assistanse er løsningen! - Assistanse gir frihet
 • Lisbeth Berre
  Assistanse er løsningen! - Lik BPA i hele landet
 • Tom Losnedahl
  Assistanse er løsningen! - Lik BPA i hele landet
 • John Kleven
  Assistanse er løsningen! - BPA er likestilling
 • Lora Rypern (mor og tillitsvalgt)
  Stolte assistenter! - Min jobb bidrar til likestilling
 • Hans Hjellemo
  Assistanse er løsningen! - Lik BPA i hele landet
 • Sharmake
  Assistanse er løsningen! - Lik BPA i hele landet
 • Else Marie Knutsen
  Assistanse er løsningen! - Reiseforbud er diskriminering
 • Kåre Sandmo 7882 Nordli
  Riv institusjonene! - Vi har rett til å bo der vi vil
 • Nina Neby Hansen
  Assistanse er løsningen! - Lik BPA i hele landet
 • Gro Mikalsen
  Riv institusjonene! - Vi har rett til å bo der vi vil
Stolte, sterke og synlige deltagere

Stolthetsparaden 2016

Stolthetparaden arrangeres i år for niende gang. Det skjer i Oslo sentrum lørdag 18. juni. Stolthetsparaden fronter verdiene i Uloba – Independent Living Norge: «Stolt, sterk, synlig». Arrangementet er åpent, og alle inviteres til å delta. Kjenner du kanskje noen som ikke vet om Stolthetsparaden, men som kan være interessert i å delta? Inviter dem med!

Årets hovedparoler er «Riv institusjonene», «Assistanse er løsningen» og «Stolte assistenter».

Paraden går fra Universitetsplassen, hvor vi starter med appeller klokka 11. Vi stiller opp og begynner å gå nedover Karl Johans gate etter appellene. På Jernbanetorget foran Oslo S samles vi foran en scene, hvor vi blant annet skal dele ut Stolthetsprisen.

Stolthetsparaden er den største mønstringen av funksjonshemmede i Norge. Slagordet «Stolt, sterk, synlig» signaliserer at vi er aktive bidragsytere i samfunnet gjennom utdanning og jobb, familie og fritid. Vi kan og vil ta ansvar for våre egne liv og bidra aktivt til fellesskapet.